اولین تجربه  من در پخت کیک

اولین تجربه من در پخت کیک

پخت کیک

 اولین باری که کیک پختم چهارم دبستان بودم تنها مونده بودم میخواستم دقیقا کارای مامانمو تقلید کنم چشمتون روز بد نبینه یه کیک که باید یه ساعته پخته شه کیک من چهار ساعتی طول کشید آخر هم یه کیک سوخته جزغاله تحویل بابام دادم خودم میدونستم گند زدم اما نمیدونم چرا بابام کیک سوخته رو میخورد و هی تعریف میکرد چقدر خوشمزه هست ازش خجالت کشیدم که اینقدر خوبه بخاطر دل من تعریف میکنه بهش گفتم بابا قول میدم یه روزی کیکم اینقدر خوشمزه بشه دیگه هیچ کیکی لب نزنی....
هنوز که هنوزه هرباری که هرچیزی درست میکنم اولین نفر از بابام میپرسم نظرت چیه هربار هم هنوز تست نکرده میگه خیلی خوبه میدونم... قوت قلب من تو کل زندگی بابامه و بهترین استادم تو همه کارا مامانم آشپزی و شیرینی‌پزی که دیگه نگم